شماره های تماس

 
شماره تلفن دفتر مرکزی : ۰۵۱۳۸۴۱۸۲۲۸
 

آدرس دفتر مرکزی

 
مشهد – خیابان دستغیب
 
شماره ۲۱ – واحد ۱
 

آدرس واحد تحقیق و توسعه

 
شاهرود – پارک علم و فنآوری
 

مرکز رشد فنآوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود

 
نامل عمومی شرکت:

info@minabtoos.com

 

مدیر عامل و مدیر واحد تحقیق و توسعه:

saghravani@minabtoos.com

 

رئیس هیات مدیره و اموراداری:

reza_mozaffarei@minabtoos.com

 

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر بخش کنترل کیفیت: behnaz_dahrazma@minabtoos.com

 

تلگرام: @minabtoos

مدیر کانال: @Saghravani

 

 

شبکه های اجتماعی

 

ارتباط با ما